Bilder tagna av Leif

Bearbetade, omgång 5

Bild nr 5-1 original

Bild nr 5-1 övertonad 50%

Bild nr 5-2 original

Bild nr 5-2 övertonad 50%

Bild nr 5-3 original

Bild nr 5-3 övertonad 50%

Bild nr 5-4 original

Bild nr 5-4 övertonad 50%

Bild nr 5-5 original

Bild nr 5-5 övertonad 50%

Bild nr 5-6 original

Bild nr 5-6 övertonad 50%

Bild nr 5-7 original

Bild nr 5-7 övertonad 50%

Bild nr 5-8 original

Bild nr 5-8 övertonad 50%