Bilder tagna av Leif

Bearbetade, omgång 4

Bild nr 4-1 original

Bild nr 4-1 övertonad 50%

Bild nr 4-2 original

Bild nr 4-2 övertonad 50%

Bild nr 4-3 original

Bild nr 4-3 justerad intensitet och kontrast

Bild nr 4-4 original

Bild nr 4-4 övertonad 40%

Bild nr 4-5 original

Bild nr 4-5 övertonad 40%